مقاله طراحی، بهینه سازی و ساخت یک حس کننده نیرویی شش درجه آزادی بخش اول: مدلسازی، تحلیل مقاومت مصالحی و بهینه سازی ابعادی

پروژه مالی حسابداری در کارخانه شکلات فرمند

مقاله تحلیل عددی جریان لزج سه بعدی مافوق صوت توسط روش کاهش تغییرات کل

مقاله بکارگیری مدل اغتشاشی v2-f در شبیه سازی جریان چگالی

مقاله تحلیل و بهینه سازی سیکل ترکیبی (برایتون- رنکین) با استفاده از مفهوم اگزرژی

تست غیر مخرب در لوله های ژنراتوربخار با استفاده از پراب جریان گردابی حلقوی جهت بازرسی و مکانیابی سریع عیوب

مقاله بررسی تاثیر نسبت هوا به سوخت و EGR بر عملکرد و آلایندگی موتورهای صد در صد گازسوز

اموزش نرم افزار 3D Max

مجموعه مقالات تحلیل آماری

تحلیل آماری-مجموعه اول مقالات