بررسي تاثیر برونگرايي و درونگرايي و تيپ شخصيتي کارکنان بر ميزان فرسودگي شغلي

پروژه درس آزمایشگاه مدارهای منطقی ، كنترل كننده هاي برنامه پذير PLC

بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار و آثار و نتايج اشتغال زنان بر روي بيماري

بررسی تاریخچه و قواعد و قوانین ورزش والیبال

بررسی انواع مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي

بررسی مفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني

بررسی مرگ درختان نارون و مرگ هلندي نارون (DED)

طراحی و محاسبات سيستم لوله كشي آب و فاضلاب ساختمان

بررسی نقش و تاثیر سبك مديريت بر میزان انگيزش پرسنل در ارائه بهتـر خدمات به ارباب رجوع همراه ب

بررسي ارتباط و تاثیر هوش هيجاني بر سلامت رواني افراد جامعه