حادثه 11 سپتامبر

ریزهای درشت

نکات تکنیکی و استانداردهای جوشکاری(ANSI/AWS)

جزوه آموزشی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM

پاورپوینت بافت فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها)

پاورپوینت معماری باروک

پاورپوینت بافت فرسوده همت آباد اصفهان

پاورپوینت مقایسه شهرسازی اصفهان در دوره صفوی با شهر آمستردام

پاورپوینت معماری در اقلیم گرم و خشک

پاورپوینت معماری یونان باستان